Drážd'any

Hlavní město Svobodného státu Sasko, od Coswigu vzdálené 15 km, perla barokních paláců s pulsujícím životem moderního velkoměsta. Muzea, divadla, koncerty, sportovní zážitky, nákupní centra nebo módní čtvrt Neustadt to jsou Drážďany.

Saské Švýcarsko

Národní park Saské Švýcarsko plný nádherných míst se nachází podél údolí řeky Labe sousedí podél českých hranic s národním parkem České Švýcarsko. Malíři oblíbená krajina s fascinující faunou a florou se skalními pískovcovými masivy z jejichž vrcholů jsou krásné kruhové vyhlídky na okolní skalní věže, na hrady, zámky a zahrady a další skvosty Saského Švýcarska.Nelze opomenout festivaly a skalní divadlo to vše je ráj pro každého návštěvníka.

Míšeň

Malebná Míšeň se svými úzkými uličkami historickými měšťanskými domy, kde dominuje hrad Albrechtsburg a Míšeňská katedrála. Městská porcelánová manufaktura v Triebschtalu přitahuje turisty z celého světa.

Moritzburg

Moritzburg se svým barokním půvabem leží uprostřed chráněné oblasti lesa Friedewald a moritzburgské rybníkářské oblasti. Zde láká majestátní zámek Moritzburg, Bažantí zámeček láká sbírkami trofejí nebo rosáhlou oborou.

Radebeul

Radebeul - město vína, vil a zahrad leží v mírné kopcovité krajině. Mezi zajímavosti patří městské vinařství Wackerbarth, muzeum vína Hoflössnitz, muzeum Karla Maye nebo parní uzkokolejka do Moritzburgu a Radeburgu.

Diesbar-Seußlitz

Za Míšní je idylická část saské vinné stezky a ráj pro cyklisty. Rezidenční vesnice mezi vinicemi lákají malýmí hospůdkami, místními zámečky Seußlitz nebo Proschwitz, malými muzei a mnoha vinařstvími.