Římskokatolický kostel

Katholische Kirche in Coswig

Kostel svatého kříže stojí uprostřed katolického farního centra na Jaspisstraße. Daleko viditelná je jeho vyčnívající zvonice. Téměř do půdy dosahující kostelní střecha se napíná přes místnost a chrání ji jako rozevřená dlaň. Okolo kostela se nachází farnost a spolkové centrum. Cenná vnitřní výzdoba – Ukřižování, Oltář se svícny, AMBO a ciborium – byla zhotovena v roce 1898 na příkaz knížete Gauernitze Johannem Plattnerem ve Steinachu na Brenneru. V roce 1994 byl vysvěcen.

Jaspisstraße 44, 01640 Coswig, Tel.: Svatá mše: Neděle 10:00 hod