Římskokatolický kostel

Kostel svatého kříže stojí uprostřed katolického farního centra na Jaspisstraße. Daleko viditelná je jeho vyčnívající zvonice. Téměř do půdy dosahující kostelní střecha se napíná přes místnost a chrání ji jako rozevřená dlaň. Okolo kostela se nachází farnost a spolkové centrum. Cenná vnitřní výzdoba – Ukřižování, Oltář se svícny, AMBO a ciborium – byla zhotovena v roce 1898 na příkaz knížete Gauernitze Johannem Plattnerem ve Steinachu na Brenneru. V roce 1994 byl vysvěcen.

Jaspisstraße 44, 01640 Coswig, Tel.: Svatá mše: Neděle 10:00 hod