Weinglas, Korkenzieher, Weinlaub und -beeren

Vinařství

Život lidí v této oblasti je již po staletí dopravázen vinnou révou, č vinařství najdete v Coswigu.

Původní vinná oblast ležela v přední Asii. Divoká vinná réva si našla své místo především kolem Rýna a Dunaje a posléze se rozšířila do střední Evropy. Zvláštní pozornost byla věnována pěstování vinné révy ve středověku. Dynastie Karlovců a mniši v době počátku křestanství se stali nositelé vinařské kultury v celém Německu.

V Sasku měl být do roku 1107 rezidentní biskup Benno patronem vinohradnictví. První zmínka o míšeňském vinařství je uvedena v písemné zprávě z roku 1161.

Blick zum Winzerhaus Matyas

Vinařství Matyas

Außenansicht Weinrestaurant Schuh - Fachwerkhaus mit Freisitzen davor

Vinařství Schuh

Ansicht des Hauses Weingut Steffen Schabehorn

Vinařství Steffen Schabehorn

Außenansicht Weingut Henke im alten Wasserwerk Sörnewitz

Vinařství Henke