Friedewald

Friedewald leží severovýchodně od Coswigu.Jedná se o zalesněnou oblast v jejíž nejsevernější části roste hlavně borovice a dub, které jsou součástí smíšeného lesa. Rybniční plochy zasahují až k Moritzburgu.Turistické a cyklistické stezky, vyhlídky, rybníky a potoky, nabízejí rekreaci přímo za humny. Do Lochwického potoka přítékají říčky. Několik malých rybníků tvoří cenné biotopy. Na jihozápadním okraji Friedewaldu, v coswigckém Sitzgrundu, leží na konci mlýnský náhon z přilehlého rybníka.

Nejvýraznějším převýšením je vrch Hohenstein, ze kterého je možné pozorovat nádherné panorama okolí. Friedewald je dnes vyhledávanou rekreační oblastí s dobře značenými turistickými a cyklistickými stezkami, lesními pěšinami a přístřěšky.

V 16. století byl Friedewald honitbou pro kurfürsta Moritze ze Sachsen (vládnul 1547-1553). Ten nechal již postavený lovecký zámeček přestavět v renesančním slohu, později přejmenovaný na Moritzburg. Do dnešní podoby nechal lovecký zámeček přestavět August Silný v 18 století, Ve stylově renovované hájence Kreyen má polesí Moritzburg své sídlo. Nedaleko se nachází socha vlka, která připomíná, že v roce 1618 zde byl silný vlk skolen.

Část Friedewaldu je dodnes farský les, Wettinská lesní správa jako soukromé rodinné lesní hospodářství obhospařuje přes 1000 hektarů lesa. V 2016 zde bylo zřízeno přírodní pohřebiště pod záštitou města Coswig. www.naturruhe-friedewald.de/