Historie Coswigu

4500 př.n.l Osídlení v době kamenné, potvrzeno nálezy
6. stol. Slovanské rody se usidlují v labském údolí
1013 Nejstarší písemná zmínka od Brochotina cethla - Brockwitz
1150 Intenzivní osídlení německými rolníky do 13. století
1203 Kötitz jako villa Chottenwiz poprvé písemně doložena
1205 Sörnewitz a Clieben poprvné písemně doloženy
1350 První zmínka o Coswigu v učebnici Friederich III. Der Strenge
1421 Rytířský rod Karrasovi vlastní Coswig jako biskupské léno
1496 Nicol von Karras věnuje 750 rýských zlotých na stavbu kostela, který byl r. 1497 vysvěcen
1557 Sídlící Karrasové prodávají Coswig a Kötitz Saským kurfiřtům
1571 Brockwitz uplně shořel až na kostelní věž
1632, 1637 Zničení Brokwitzké a Coswigské farnosti během 30-ti leté války
1661 První zmínka o převozníku v Kötitzu
17. stol. Založení pozdějšího vinařského spolku Neucoswig, tvořeného z vinařství Talkenberger Hof 1607, Zimmerhof 1628 a Lindenhof 1747
1737 Brockwitzký kostel postaven do dnešní podoby
1806 Požár a znovuobnovení vesnice Kötitz
1839 Železniční trať Drážďany - Lipsko uvedena do provozu
1845 Při povodni vyhledává Labe své staré koryto
1865 Coswig obdržel svou provní školní budovu
1872 Otevření první pošty
1873 Stavba Berlínské železniční tratě
od 1890 Výstavba průmyslových podniků
1899 Coswig staví první radnici
1903 Vysvěcení Nového kostela
20. stol. Rozkvět zahradnictví - vřes, begonie, azalky a orchidee
1920 Připojení obce Neucoswig
1929 Připojení drážďanského tramvajového spojení a telefonní ústředny
1935 Připojení obce Kötitz
1939 Coswig obdržel městské právo, má 10 000 obyvatel
1950 Připojení Brockwitzu a Sörnewitzu ke Coswigu
1968/1976 Začátek stavby sídliště na Spitzgrundu a v Drážďanksé ulici
1998 Smlouva o partnerství mezi Lovosicemi a Coswigem
06.05.1990 První svobodné komunální volby
2000 Otevření nové coswigské radnice
2002, 2013 Povodeň na Labi
2014 Oslavy 1000 let vesnice Brockwitz
2014 Zahájení činnosti Centra pro cestovní ruch a partnerství "Casa Bohemica"