Barokowy kościół Brockwitz

Barockkirche Brockwitz - Blick aus Richtung Friedhof

Po raz pierwszy wzmiankowany w 1205 r., później przebudowany w stylu renesansowym. Zachowała się tylko wieża. Obecny barokowy budynek został wybudowany w 1737 roku.

Pierwsza wzmianka o kościele w Brockwitz pochodzi z 1205 roku. W 1571 r. wieś spłonęła, a wraz z nią duża część kościoła. Do dziś zachowała się tylko wieża kościoła z renesansowym wykończeniem. Obecny budynek kościoła w barokowej formie został zbudowany w 1737 roku. W ramach delikatnej renowacji wnętrza w prostym wiejskim stylu barokowym w 1984 roku, barokowe obrazy zostały znalezione na ambonie, w obrębie empory i loż.

Ołtarz został zbudowany w formie klasycystycznej w 1822 roku. Ołtarz jest kopią obrazu Cima da Conegliano. W 2006 r. w historycznym prospekcie Hähnela w tradycji barokowych organów saskich zainstalowano nowe organy Groß. Posiadają one 18 rejestrów. Kościół otoczony jest pięknym cmentarzem z nagrobkami z XVII wieku.